OPULUS
Üdvözöljük Ismeretlen felhasználó (Bejelentkezés
  Megrendelések     Kosár tartalma 
 Főoldal | Cégünkről | Elérhetőség | Információs központ | Fórum | Program frissítések 


Módosítva: 2018-01-18 
 Katalógus  Termékek  Alkalmazások  Kalibráció/Kalibrátorok 

Keresés: 


Adobe Acrobat Reader

Optimalizálva

PCR készülék (thermal cycler) kalibráció


Esettanulmány 103 PX

PyroCAD/Proj.ID: TCC-20050118


Célkitűzés:

Az esettanulmány célja a PyroDisk-XT hőmérséklet kalibráló rendszer képességeinek bemutatása, továbbá a PCR készülékek hőmérséklet kalibrálás ill. kalibráció validálás jelentőségének hangsúlyozása. A tanulmány az alábbi feladatokkal foglalkozik:

 • a hőmérséklet kalibráció/verifikáció protokoll felépítésének bemutatása
 • a hőmérséklet kalibráció/verifikáció eredményének grafikus megjelenítése
 • a hőmérséklet kalibráció/verifikáció eredményének kiértékelése a specifikációban foglaltak függvényében
  • hőmérséklet pontosság
  • a blokk hőmérsékleti homogenitása
  • hőmérsékleti túlfutás (overshoot) & alálövés (undershoot)

 • A hőmérsékleti és időeredmények kiértékelésének bemutatása a PCR mérési protokol használatával
  • hőmérséklet reprodukálhatóság (a cellák között)
  • hőmérséklet ismételhetőség (egy cellán belül)
  • idő pontosság

A PCR készülék kalibrálása/verifikációja az alábbi előnyöket nyújtja a felhasználóknak:

 • 21 CFR Part 11 megfelelés - a kalibráció egy 21 CFR Part 11 megfelelő rendszerrel történik
 • A kitermelés és a termék tisztasága visszavezethető a készülék hőmérsékleti pontosságára és homogenitására
 • A PCR készülék "Performance Qualification"-je monitorozható
 • Az karbantartás ütemezhető
 • Hatósági megfelelés
 • A kalibráció szükségességének analízise segítségével a kalibráció ütemezhető
 • OOS, OOT, & CAPA kivizsgálás támogatása
 • A befektetés rendkívül jó megtérülése

Definíciók:

A PCR készülék kalibráció egy hőmérsékletmérési eljárás, amely során a PCR protokoll alapján meghatározott hőmérsékleteken mért értékeket referencia értékekkel (magyar vagy nemzetközi standardokkal) hasonlítjuk össze. Az összehasonlítás eredményéből kiszámítjuk a korrekciós faktorokat, amelyek alkalmazása biztosítja, hogy a kalibrált PCR készülék a specifikációban meghatározott pontosságnak megfelelően működjön.

A PCR készülék kalibráció verifikácója egy hőmérsékletmérési eljárás, amely során egy előre definiált PCR protokoll alapján meghatározott hőmérsékleteken mért értékeket referencia értékekkel (magyar vagy nemzetközi standardokkal) hasonlítjuk össze. A verifikáció célja annak bizonyítása, hogy a kalibrált PCR készülék által mért értékek megfelelnek a specifikációjában leírtakkal.

Megjegyzés:  A kalibráció és a kalibráció verifikáció között az a különbség, hogy amíg a kalibráció során azon faktorok meghatározása történik, amelyek alkalmazásával a hőmérsékletmérés meg fog felelni a specifikációban leírt követelményeknek, addig a kalibráció verifikációja során egyszerűen a kalibrációs faktorok "jóságát" bizonyítjuk.

PyroLogger-XT egy 24 csatornás nagyteljesítményű vezetéknélküli hőmérsékleti adatgyűjtő. A PyroLogger-XT az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkezik:

 • Hőmérsékleti felbontás ± 0.002 °C
 • Hőmérsékleti tartomány -50 °C to 150 °C
 • Hőmérsékleti pontosság jobb, mint ± 0.05 °C
 • Reprodukálhatóság (a szenzorok között) jobb, mint ± 0.02 °C
 • Precizitás (szenzoronként) jobb, mint ± 0.02 °C
 • Kalibrált (nemzetközi standarddal szemben).

PyroDisk-Pro egy 21 CFR Part 11 megfelelő felhasználói szoftver, amely elvégzi a hőmérsékletmonitorozási, hőmérséklet kalibrációs és validációs folyamatokat. A PyroLogger-XT és a PyroDisk-Pro egy beépített RS232 interfészen keresztül kapcsolódik és biztosítja a feladatok zökkenőmentes elvégzésének lehetőségét.

Megjegyzés:  a PyroLogger-XT és a PyroDisk-Pro az "ad hoc" hőmérsékleti mérések elvégzésén túl mikrolemez leolvasók, inkubátorok és PCR/Thermal Cycler-ök hőmérsékleti tulajdonságainak kiértékelésére készült.

21 CFR Part 11 az U.S. szövetségi jogszabály gyűjteményében az elektronikus adatrögzítésről és az elektronikus aláírásról szóló törvény. A szabályozás minden olyan tevékenységre vonatkozik, ami az FDA hatáskörébe tartozik, és ahol az adattárolás a papír-alapú rendszer helyett, elektronikus formában történik. A törvény elsősorban az adatok biztonságára, integritására és nyomonkövethetőségére fókuszál.

OOS (Out Of Specification) - Minden olyan esemény vagy eredmény, amely az előre meghatározott specifikációnak vagy követelményeknek nem felel meg és gyanús.

OOT (Out Of Trend) - Minden olyan esemény vagy eredmény, amely az előre meghatározott trend (pl. kontroll diagram) specifikációnak vagy követelményeknek nem felel meg és gyanús.

Felhasznált anyagok és eszközök:

 • Thermo Hybaid Px2 PCR/Thermal-Cycler, S/N: 200962-1053083
 • PyroLogger-XT egy 24 csatornás nagyteljesítményű vezetéknélküli hőmérsékleti adatgyűjtő ("PL-XT" S/N: 0233098632)
  • Külső adapter, S/N: 0263599722
  • PyroDisk-Pro szoftver
  • 8 x Thermowell Tubes, 0.2 ml, Costar, Cat.No.6531, Lot No. 08402007
  • 8 x dugó Thermowell Tube-okhoz
  • Desztillált víz
  • Számítógép - HP Laptop

A kísérlet elvégzésének lépései:

1. Rakjuk be a külső szenzorokat az PCR készülék meghatározott celláiba

2. Csukjuk le a PCR készülék tetejét

3. Programozzuk be a PCR készüléket


4. Programozzuk be a PyroLogger-XT-t (ugyanazt a protokollt használjuk, mint a PCR készülék programozásakor használtunk).

5. Indítsuk el a PCR programot és ezzel egyidőben kapcsoljuk be a PyroLogger-XT-t

6. Amint a PCR program véget ér kapcsoljuk ki a PyroLogger-XT-t

7. Nyissuk fel a PCR készülék tetejét és vegyük ki a külső szenzorokat

8. Olvassuk ki az adatokat a PyroLogger-XT-ből a PyroDisk-Pro program segítségével

9. Értékeljük ki az adatokat

Eredmények:A harmadik ciklus eredményeinek kiértékelése a PyroDisk-Pro program segítségével
Kiértékelés:

 1. A hőmérséklet pontosság, a hőmérséklet homogenitás és a hőmérséklet túlfutás jelentősen eltér a specifikációban meghatározott értékektől.
 2. A pirossal is kiemelt OOS eredmények nagymértékben befolyásolhatják a reakció kitermelését és specifikusságát.